כניסת לקוחות לבירור יתרת הלוואה

יש למלא את הפרטים הבאים:
*מספר ת.ז.:
מומלץ למלא ת.ז בתוספת קידומת 0 במידת הצורך לרבות ספרת ביקורת
*מספר חשבון בנק:
חשבון הבנק ממנו מתבצע החיוב בגין ההלוואה
רח' הנחושת 6 תל-אביב, מיקוד 69710 טל':03-7688900  דוא"ל: keren@pama-lis.co.il

מחלקת שירות לקוחות : sherut@pama-lis.co.il
להסדרת חוב:              collect@pama-lis.co.il
מחלקת ביטוח:             bitoach@pama-lis.co.il
מחלקת מכירות:           keren@pama-lis.co.il

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור הוצאות משפטיות, קנסות, עיקול חשבון ונקיטת הליכים של הוצאה לפועל מצד המלווה.
אוריון  -  שיווק באינטרנט | בניית אתרים